anasayfa-1

Çalışma Alanları

Biyo-Psiko-Sosyal Gelişim Aşamaları
Kompleks Nörogelişimsel Bozukluklar
Otizm, Atipik Otizm, Asperger, Yüksek Fonksiyonlu Otizm
Hiperaktivite
Dikkat Eksikliği
Öğrenme Güçlüğü
Davranış Bozuklukları
Aile Danışmanlığı
Bilişsel Davranışçı Terapiler
Ergenlik Sorunları ve Ergenlikte İletişim
Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları