Hakkında

Doç. Dr. Osman ABALI

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
Çalışma Alanları
Biyo-Psiko-Sosyal Gelişim Aşamaları
Kompleks Nörogelişimsel Bozukluklar
Otizm, Atipik Otizm, Asperger, Yüksek Fonksiyonlu Otizm
Hiperaktivite
Dikkat Eksikliği
Öğrenme Güçlüğü
Davranış Bozuklukları
Aile Danışmanlığı
Bilişsel Davranışçı Terapiler
Ergenlik Sorunları ve Ergenlikte İletişim
Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları

Doç. Dr. Osman ABALI Kimdir?
1972 Yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. Tıp eğitimini 1997 yılında bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. Uzman olduktan sonra aynı fakültede başasistan olarak göreve başladı. 2008 yılında doçent oldu.
2010 yılında Adli Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Birimi’ni kurdu. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Çocuk ruh sağlığı, dikkat ve öğrenme bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar, psikofarmakoloji ve nöropsikiyatri alanında onlarca kitabı ve yüze yakın makale ve bildirisi vardır. Amerikan Çocuk Psikiyatrisi Akademisi’ne ve saygın birçok bilimsel kuruluşa üye olan Abalı, Dikkati, Öğrenmeyi Geliştirme ve Eğitim Derneği başkanlığını da yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.