Öğrenme güçlükleri ve tedavisi

Korkular bulaşıcı olabilir
Çocuklardaki korkular bulaşıcı olabilir
9 Nisan 2018
Çocuklar yaz tatilinde neler yapmalıdır?
26 Haziran 2018

Öğrenme güçlükleri ve tedavisi

Öğrenme güçlükleri

Öğrenme insan aklının en önemli vasıflarından birisidir. Öğrenmeyen veya öğrenemeyen kişilerin hayatının ne kadar problemli hale geleceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Kişinin yeni deneyimler, bilgiler ve becerileri kazanması bilgi ve becerilerinin öğrenerek geliştirmesi hayatı kolaylaştırırken öğrenme yolunda yaşadığı zorluklar ise onu önemli yararlardan alıkoymaktadır. Öğrenme güçlüğü yani ‘‘learning disorder’’ dediğimiz bu problemde daha çok zekanın bazı alanlarında yaşanan aksaklıklar vardır. Çok farklı zekâ fonksiyonları olduğunu biliyoruz, bu zeka fonksiyonlarından bazılarında kişinin kendi kapasitesini gösterememesi öğrenme güçlüğüne yol açar. Bu tamamen nörogelişimsel farklılıktır. Nasıl ki her insanın kişiliği, karakteri, sesi, parmak izi, iris tabakası farklı olmakta aynı şekilde öğrenme yolları da farklılıklar arz etmektedir. Bazı kişiler sözel alanda çok iyi öğrenme becerisi ortaya koyarken, bazıları ise motor veya performans becerilerinde güzel bir beceri ortaya koymaktadır. Öğrenme güçlükleri etkileme şekline göre okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, matematik güçlüğü gibi alanlarda olabilir. Örneğin bir çocuğun çok iyi resim becerisi, uzaysal mekansal yeteneği, el göz koordinasyonu olabilirken okuma veya yazma alanında kendi zekasını ortaya koymakta zorlanabilmektedir. Bu nedenle öğrenme güçlükleri özellikle okul becerisini olumsuz yönde etkileyebilir.

Belirtileri nelerdir?

Yavaş okuma, eksik okuma, okuma çalışmalarını sevmeme, okuduğunu anlamama ve kelimelerin sonunu yanlış tamamlama gibi belirtiler okuma güçlüğünde sık bir şekilde görülürken; harf karıştırma, harfleri ezbere yazamama, hatırlamakta güçlük çekme, yazmayı sevmeme, bozuk yazı eksik yazma durumları da yazma güçlüğünün belirtisi olabilir. Aynı zamanda basit matematik işlemleri yapamama, formülleri ezberleyememe, çarpım tablosunu beklenmedik bir şekilde karıştırma durumları da matematik güçlüğünde görülebilir.

Okul öncesi dönemde öğrenme alanlarında isteksizlik, basit kavramları öğrenememe, kelimelerin yerini karıştırma, geç konuşma, dil becerilerinde eksiklikler, farklı öğrenme yolları kullanma, öğrenme esnasında çabuk sıkılma gibi belirtiler olabilir.

Okul çağında temel bir belirti olmasa da derslere karşı isteksizlik, çalıştığı halde istediği verimi elde edememe, okuma ya da yazmada güçlükler, derslere karşı başarısızlık duygusu, özgüven eksikliği hatta duygusal değişikliklere bile yol açabilmektedir.

Sebepleri nelerdir?

Öğrenme güçlüklerinde sinir sistemi gelişirken farklı bağlantıların olduğu, olması gereken bağlantıların ise olmadığı gibi görüşler öne sürülse de kesin bir sebebi ortaya konamamıştır. Ancak sol elini kullanan kişilerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda, anne ya da babasında bu türlü zorluklar olanlarda daha sık görülmektedir. Bu sebeple genetik etkenlerin önemi birçok çalışmada vurgulanmıştır. Ancak kesin bir sebebi tam olarak ortaya konamamıştır.

Ne sıklıkla bulunur?

Okuma güçlüğü genel toplumda %4 oranında bulunur. On binlerce çocuk ve gencin bu türlü bir zorluğu olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler okuma faaliyetlerinde zorlanırlar ve yaşa uygun okuma hızı gelişmez. Okuduklarını anlamakta da zorlanırlar. Ders başarısızlığı, öğrenme problemleri, okulu sevmeme, dersleri sevmeme ve duygusal-davranışsal problemlere yol açabilir. Bu kişilerin okuma güçlüğü tespit edilip eğitim çalışmaları ile desteklenmez ise giderek zorluk artabilir.  Yazma güçlüğü de % 4 oranında bulunur. Yapılan birçok araştırmada farklı sonuçlar bulunmasına rağmen ortalama bütün öğrenme güçlükleri %4-30 arasında görülmektedir. Hiperaktif çocukların %30-70 kadarında, davranım bozukluğu olanların %30-40 kadarında öğrenme güçlüğü vardır.  Bu kişilerin özellikle eğitim hayatı yıllar ilerledikçe büyük sorunlar oluşmaktadır.

Tedavisi nasıldır?

Erken tespit ve müdahalenin çok önemli bir yeri vardır. Sinir sistemi maturasyonu olmadan yani tam olarak erişkin seviyesine gelmeden müdahale olursa başarı oranı artmaktadır. Tedavide özel eğitim çalışmaları uygulanmaktadır. Bu eğitim çalışmalarında öğrenme alanları desteklenerek güçlükler giderilmektedir. Ek olarak dikkat eksikliği var ise dikkat eksikliğini gideren ilaç tedavileri uygulanır. Tanı bir çocuk psikiyatristi tarafından konmalı ve tedavi bu kişi tarafından yönlendirilmelidir.  Son zamanlarda oluşturulmuş, yapılandırılmış eğitim programı olan OGS (Okumayı Güçlendirme Seti) okuma güçlüğünde önemli faydalar sağlamaktadır.

Ogs Sistemi Nasıl Çalışır?

Sembolik öğrenmede kullanılan harflerden başlayarak öğrenen kişinin hiçbir eksiğini bırakmadan sembollerin pekiştirilmesi ve etkin bir şekilde zihne yerleştirilmesine yardımcı olur. Bu sistemle geçmişte zayıf olarak öğrenip sınıf atlayan öğrenciler de dahil olmak üzere en temel noktadan bütün eksiklikler giderilmeye çalışılır. Semboller artık o kadar pekişir ki görsel algı, görsel dikkat ve ayrımlaştırma becerileri de artar. Bu sayede okuma esnasındaki teklemeler ve tutukluklar giderek azalır. Okuma öğrencinin sevmediği ve zorlandığı bir faaliyet olmaktan çıkarılabilir. Aynen bir binanın en temel tuğlasından başlayıp giderek binanın oluşturulması gibi hiçbir boşluk kalmadan okuma adına altyapı oluşturulur. Bu sistem ile dikkatin devam etmesi, bir konuya odaklanması, farklı yollar kullanılarak algı sistemlerinin çalışması ve sonuç olarak öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Okumayı güçlendirme seti ile nasıl eğitim uygulanır?

Okumayı güçlendirme setini bir eğitimci, rehber danışman, psikolog veya danışmanlık kontrolünde anne babaların uygulaması sağlanabilir. Her gün veya haftanın belli günleri 30-60 dk bir eğitimci ile öğrencinin çalışmasıyla birlikte okuma giderek güçlendirilmektedir. Setin içinde programın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

OGS’nin farklılığı nedir? nasıl okumayı güçlendirmektedir?

Bu sistem, çalışmaya başlayan kişilerin görsel dikkatini farklı şekillerde uyarmakta, görsel algı ve işitsel algının birlikte kullanılması ile harfler yani semboller daha kolay öğrenilmektedir. Sistemin temelinde işitsel algı sisteminin görsel algı sistemini desteklemesi hedeflenmiştir. Klasik olarak öğrenme metodlarından farklı olarak bu sistemde birçok algı sistemi kullanılarak öğrenme kalıcı hale gelmektedir. Sembolleri yani harfleri öğrenemeyen çocuklar bu sistemle bu sembolleri daha kolay öğrenmekte ve kolay kolay unutmamaktadırlar. Okumanın temeli olan sembolik öğrenmede farklı algı sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenmede en temel prensip öğrenci için doğru yolu bulup o yoldan en kestirme ve kısa sürede öğretmeyi sağlamaktır. Okumak isteyen öğrenci birçok sembolü ses karşılıkları ile birlikte öğrenmek zorundadır. Özellikle Türkçe gibi çok ekli dillerde öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler bu sembolleri öğrenmekte zorluk çekebilmektedirler. Özellikle bazı benzer semboller b-d, m-n, i-j, s-z, l-ı bu öğrencilerde karmaşa oluşturmaktadır.

Hızlı okumak için ne gerekir?

Hızlı okumak için görme alanına giren bu sembollerin hemen algılanması, beyinde doğru bir şekilde kodlanması ve okuma olarak dışa vurulması gerekmektedir. Giriş-entegrasyon-depolama ve çıkış aşamaları bu esnada gerçekleşir. Okuma güçlüğü çeken öğrenciler okumayı sevmezler ve okumak onlar için çok sıkıcı bir aktivitedir. Sınıfta sesli okumak onlar için korkutucu bir olaydır, okuduklarında sık sık hata yaparlar ve benzer sembolleri ayırt etmekte zorluk çekerler. Bu açıdan bizim sunduğumuz bu sistem sayesinde öğrencilerin algı sistemleri bol tekrar, farklı duyular ve orijinallik ön plana çıkarılarak yapılandırılmış bir eğitim seti ortaya konmuştur.

OGS’nin avantajı yapılandırılmış, aktif, sıkıcı olmayan öğrenme psikolojisine göre hazırlanmış bir sistem olmasıdır.

Öğrenme güçlüklerine genel olarak verilen bir isimdir. Bu problemi olan kişiler bazı öğrenme alanlarında zorlukla yaşarlar. Kapasitelerini bu alanlara yansıtamazlar. Okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, matematik güçlüğü bu alanlardan bazılarıdır. Disleksi bulunan çocuklarda okumakta güçlük, yazmakta güçlük, eksik okuma ve yazma, matematik işlemlerinde aşırı zorlanma gibi problemler görülebilir. Okuma güçlüğü olan çocukların eğitiminde OGS, bir kaynak eser olarak kullanılabilir. Çocukların bu zorluklarını aşmakta eğitim uygulanması onların vakit geçmeden eğitim almalarına ve akademik başarının olumsuz etkilenmemesine yardımcı olabilir. Disleksi için ayrıntılı bilgi almak isterseniz www.cocukaile.com adresinden yararlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir